Cornelis Vreeswijk lyrics

Cornelis Vreeswijk lyrics: 'Veronica', 'Fredrik Åkares Morgonpsalm', 'Ångbåtsblues', 'Visa I Vinden', 'Balladen Dagen Efter'