Enya – Athair Ar Neamh lyrics

Album: The Memory Of Trees

Athair ar neamh, Dia linn [1]
Athair ar neamh, Dia liom
M'anam, mo chro?, mo ghl'ir
Moladh duit a Dhia
Fada an l?, go s'mh
Fada an o'che, gan gruaim
Aoibhneas, ?thas, gr?
Moladh duit a Dhia

M'raim th?, ? l? go l?
M'raim th?, ? o'che go ho'che

Athair ar neamh, Dia linn
Athair ar neamh, Dia liom
An ghealach, an ghriain, an ghaoth
Moladh duit a Dhia

Submitted by Guest