Enya – 's Fagaim Mo Bh lyrics

Album: Shepherd Moons

Language: Irish (Gaeilge)

Maidin is t¨²s an lae
Is f¨¢gaim mo bhaile
T¨¢ mo chro¨ªse go br¨®n
Is fad ar shi¨²l m'¨®ige

O¨ªche is m¨¦ liom f¨¦in
Sp¨¦artha dubh go domhain, a cho¨ªch
Ag cuimhneach ar laethanta a bh¨ª
Gan gh¨¢ agus gan ghruaim
Eistim leis an ghaoth
Uaigneas m¨®r, go deo, a cho¨ªch

Deireadh an turas m¨®r
T¨¢im br¨®nach, buartha 's briste
I mo dhiaidh nach mbeidh n¨ªos m¨®
Ach, t¨¢ s¨¦ i nd¨¢n d¨²inn, a ph¨¢ist¨ª

Is fada anois an l¨¢
A d'fh¨¢g m¨¦ mo bhaile
N¨ªl ¨¢thas i mo chro¨ª
N¨ªl ann ach an marbh.

Submitted by Guest