Hale – Alon lyrics

Album: Alon [2018]

Ayoko nang mapagod
Mga lumipas na ala-ala
Hampas ng alon sa ilalim ng mga tala
Dinadalang pasakit
Mga luhang 'di maubos
Dumadaloy bumabalik
Walang humpay
Na umaagos
Nangangamba
Nagtatanong
Hindi alam
Kung san hahantong

Nag-aalala
Natatakot
Paulit-ulit
Paikot-ikot
Anino ng kahapon
Pinipilit na umiwas
Hindi matupok ang puso kong nag-aalab
O, kay bilis ng panahon
Isang iglap, isang taon
Tumatakbo ang bawat saglit
Parang ang buwan
At araw sa langit
Nangangamba
Nagtatanong
Hindi alam
Kung san hahantong
Nag-aalala
Natatakot

Paulit-ulit
Paikot-ikot
Nangangamba
Nagtatanong
Hindi alam
Kung san hahantong
Nag-aalala
Natatakot
Paulit-ulit
Paikot-ikot
Paulit-ulit
Paikot-ikot
Paulit-ulit
Paikot-ikot
O, kay bilis ng panahon
Isang iglap, isang taon
Tumatakbo ang bawat saglit

Submitted by Guest