Ultima Thule – Drakskepp lyrics

över stora svarta vatten, i mörker stryker fram
segel sträckt av nordan, att bryta vågens kam
i nattens kalla mörker, vid köldig ärrad kind
här slickas vita skummet av månglans och vind

snabb som en tanke, vaksam på vakt
jagade drake över hav i natt
se drakskepp över öde hav

jag är till att härska, tygla hav och storm
jag är till att bygga, bekräfta skepp och form
ständigt skall jag söka, vart haven tagit slut
finna nya vägar, rista runor med mitt spjut

snabb som en tanke, vaksam på vakt
jagade drake över hav i natt
se drakskepp över öde hav

om dagen leder solen, om natten stjärnas glans
led längre ut i okänd, jag fruktar ingenstans
det minnes av min hand, tidens tand må tära
det minnes av min bragd, evigt mån i ära

snabb som en tanke, vaksam på vakt
jagade drake över hav i natt
se drakskepp över öde hav

Submitted by Guest