Ultima Thule – Folkhem lyrics

Jag kan höra rop ur fjärran, jag kan höra rop från förr,
Höra ekon genom tiderna med vanmakt inuti.
Det är byggarna som kallar, det är rikets ingenjör.
Alla röster som förtäljer: här var byggt för att bestå.

Folkhem under fanorna
Lovad trygghet från vagga till grav
Folkhem under fanorna
lovad trygghet från vagga till grav

Folkhem, Välfärdshem, Folkhem under fanorna.
Jag vill blunda när de fumlar, jag vill blunda och ej se,
Se hur välfärd så förskingras och hur tillväxt slutar le.
Här fanns arbete och trygghet, här fanns omsorg, vård och hopp,
Nu i mörker allt bortbleknat ack så färglöst gult och blått.

Bortskänkt och berövad allt; på vishet, makt och mod.
All vår framtid så försåld, gått på realisation.
Vårt styre snart en lydstat, under annans lag vi bo,
Att trenden pekar nedåt är en sorglig sensation.

Submitted by Guest