Ultima Thule – Mitt Land lyrics

Buren över ängar genom skog
Tecken för vårt rikes jord
Fana vacker gul och blå
Evig stolt för vind du slå
Brusande älv, mäktiga fjäll
Trakter där ristat står i häll
Handen på hjärtat min vän
För Sveriges väl vi lever än

Mitt land, mitt land
Mitt kära fosterland

Vi spelar och vi sjunger för vårt land
Stolt och utan skam
Sverige vår plats på jorden
Sverige vår plats i norden

Mitt land, mitt land
Mitt kära fosterland

En värld av is och snö
Sommartid med groende frö
Stilla längtan efter makt och guld
Se en trakt av skatter full
Fana gul och blå vi evigt ära
Hand i hand för vårt fosterland
Tanke blir till och blir där kvar
Ett rike som din själ betar

Mitt land, mitt land
Mitt kära fosterland

Submitted by Guest