Ultima Thule – (Bonus) Du Gamla Du Fria lyrics

Du gamla du fria du fjällhöga nord,
du tysta du glädjerika sköna,
jag hälsar dig värnaste land uppå jord,
din sol din himmel dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden,
jag vet att du är och förblir vad du var,
ja jag vill leva jag vill dö i norden
ja jag vill leva jag vill dö i norden

jag städes vill tjäna mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära
din rätt skall jag värna med håg och med hand,
din fana högt den bragderika bära,

Med gud skall jag kämpa för hem och för härd
för sverige den kära fosterjorden,
jag byter dig ej mot allt i en värld,
nej jag vill leva jag vill dö i norden

Submitted by Guest