Ultima Thule – Portarna Till Hel lyrics

Där under väntar världar en dag då tid tar slut
Där under hungrar själar intill dag då bojor bryts
Där högt och vitt omgärdat, ligger riket hennes: Hel
Själv sover hon i dödsbädd, bak skrudskräck ligger dold
Hel vilar så och väntar intill tid som kommer då

De murar skola rämna och nagelskeppet gå
Den fjärde tiden kommen hennes rike makt skall få
En spis från fatet hunger delad snålt med kniven svält
Varunder grymma ögon mäter ödet du skall få
I väntan inför slutet då slaget skola stå
Då öppnas portarna till Hel
All värld nu skakar vilt och ber
Nu öppnas portarna till Hel
Och solens ljus du ser ej mer

Över fallefälla tröskel, träder ner i riket Hel
Av sot död, död av ålder: Kommen hit att pinas mer
I den femte tidens timmar, Kallar Heimdall så till strid
I den sjätte kliver Asar ut på slätt som hundra mil
Vet eld tar somt den tiden, i den sjunde brinner allt

Submitted by Guest